தினமலர் முதல் பக்கம்

விஸ்வகர்மா தெலுங்கு 43, MSc, MCA, M.Phil Prof 20000 …

| August 27, 2017

விஸ்வகர்மா தெலுங்கு 43, MSc, MCA, M.Phil Prof 20000 கோவை Job மணமகன் தேவை சுவாமி சுப்பிரமணியா 7868020937lang16393

கீதா B.Com அப்பா நாயுடு, அம்மா கவுண்டர், …

| August 27, 2017

கீதா B.Com அப்பா நாயுடு, அம்மா கவுண்டர், 31 வயது பூசம் நட்சத்திரம், ராசி கடகம், ராகு கேது உள்ளது. படித்த நிரந்தர வேலையிலுள்ள மணமகன் தேவை. ஜோதி 9791817997

M.அ.ஆ.உஞீ,M.கடடிடூ, படித்த 35 வயது …

| August 27, 2017

M.அ.ஆ.உஞீ,M.கடடிடூ, படித்த 35 வயது பெண்ணுக்கு டிகிரி படித்த நிரந்தர வேலையிலுள்ள 40 வயதுக்குள் மணமகன் தேவை கன்னட நாய்க்கர், குரும்பர், ஒக்கலியர் அணுகவும். 9486810099, 9489923535lang16393

பலிஜாநாயுடு 28/160 cm/BE(ECE)/Testing Eng/ Bangalore அழகான …

| August 27, 2017

பலிஜாநாயுடு 28/160 cm/BE(ECE)/Testing Eng/ Bangalore அழகான மணமகளுக்கு மணமகன் தேவை 0422-2241176, 9842961666lang16393

நாயுடு 23 B.E. V.Fair Infosys. லியார் 23 B.E. CTS. உமா. …

| August 27, 2017

நாயுடு 23 B.E. V.Fair Infosys. லியார் 23 B.E. CTS. உமா. 75981-44023, 90927-62679lang16393

பிள்ளை (திண்டுக்கல்) 27/160 cm/ Good Looking/ நல்ல …

| August 27, 2017

பிள்ளை (திண்டுக்கல்) 27/160 cm/ Good Looking/ நல்ல வசதியுள்ள மணமகளுக்கு மணமகன் தேவை. 0424-4272030, 93825-54555lang16393

கம்மாநாயுடு 24/160 cm/ Fair/BTech/SWE/ Hyderabadல் …

| August 27, 2017

கம்மாநாயுடு 24/160 cm/ Fair/BTech/SWE/ Hyderabadல் பணிபுரியும் மணமகளுக்கு மணமகன் தேவை. 0422-4389333, 98429-61666lang16393

கம்மாநாயுடு 25/நல்ல உயரம்/ BE,ME/ Professor/ …

| August 27, 2017

கம்மாநாயுடு 25/நல்ல உயரம்/ BE,ME/ Professor/ கோவையில் பணிபுரியும் மணமகளுக்கு மணமகன் தேவை. 0422-2243343, 9842314444lang16393

Page 4 of 41234
 • by on June 24, 2017 - 0 Comments

  ரயில்விஜயவாடா24-7-17,7நாள்பஞ்சராமஷேத்திரம் அன்னவரம் ...

 • by on June 25, 2017 - 0 Comments

  ...

 • by on June 25, 2017 - 0 Comments

  ...

 • by on June 25, 2017 - 0 Comments

  ...

 • by on July 1, 2017 - 0 Comments

  ரயில்விஜயவாடா24-7-17,7நாள்பஞ்சராமஷேத்திரம் அன்னவரம் ...