தினமலர் முதல் பக்கம்

லியார்/ தங்கவேலு BBA/ வயது42/ …

| September 10, 2017

லியார்/ தங்கவேலு BBA/ வயது42/ சொந்ததொழில். மணமகள் தேவை. புரோக்கர் தவிர்க்கவும். 9003393005 lang16393

பிள்ளை (திருச்சி) 28/ 180 cm/ BE,MBA/ S.Analyst/ Citi Bank/ Bangalore/ …

| September 10, 2017

பிள்ளை (திருச்சி) 28/ 180 cm/ BE,MBA/ S.Analyst/ Citi Bank/ Bangalore/ S-6Lakh PA மணமகள் தேவை . 0422-4272030, 98429-61666lang16393

லியார் 28/ 175 cm/ BE(EEE)/ Team Leader/ MNC/ S-6Lakh PA கோவையில் …

| September 10, 2017

லியார் 28/ 175 cm/ BE(EEE)/ Team Leader/ MNC/ S-6Lakh PA கோவையில் பணிபுரியும் மணமகனுக்கு மணமகள் தேவை . 0422-2241176, 9382554555lang16393

கம்மாநாயுடு 29/ 183 cm/ BE,MBA/ Project Leader/ Accenture/ S-12Lakh PA …

| September 10, 2017

கம்மாநாயுடு 29/ 183 cm/ BE,MBA/ Project Leader/ Accenture/ S-12Lakh PA மணமகனுக்கு மணமகள் தேவை . 0422-2243343, 98423-14444lang16393

மணமகள் தேவை

| September 10, 2017

வயது 46 BSc மறுமணம் வருமானம் 50000, அரசாங்க வேலை, சொந்தவீடு இடம் உள்ளன, கிறிஸ்டியன் மணமகள் தேவை. 9360347474, 9843854548, 9043737377.

கவரநாயுடு 42 CIVIL ENGG சொந்த தொழில் ல்மணம் …

| September 10, 2017

கவரநாயுடு 42 CIVIL ENGG சொந்த தொழில் ல்மணம் 35000 மாதவருமானம் வடவள்ளி கோவை. Cell 9629516264

குலாலர் 38வயது மணமகனுக்கு மணமகள் …

| September 10, 2017

குலாலர் 38வயது மணமகனுக்கு மணமகள் தேவை. ஜாதி தடையில்லை. ல் மணம் மற்றும் மறுமணம். சொந்த வீடு, மாத வருமானம்.ரூ,25000. Ct 9698436000

ஆ.கூஞுஞிட வயது 35,ராகு,கேது தனியார் …

| September 10, 2017

ஆ.கூஞுஞிட வயது 35,ராகு,கேது தனியார் கம்பெனி, 25000,வாடகை வீடு,குரும்பர்,ஒக்கிலியர் மற்றும் இதர 9003852553lang16393

வீரசைவஜெங்கம் வயது 42 கன்னி அஸ்த்தம் …

| September 10, 2017

வீரசைவஜெங்கம் வயது 42 கன்னி அஸ்த்தம் டரைவர் கொழிஞ்சாம்பாறை Ct 9497123876lang16393

தேவேந்திரகுலம் 34, ஜாதி தடையில்லை, …

| September 10, 2017

தேவேந்திரகுலம் 34, ஜாதி தடையில்லை, மணமகள் தேவை.வருமானம் 20,000, மறுமணம் சம்மதம். 9944595516

Page 2 of 6123456
 • by on June 24, 2017 - 0 Comments

  ரயில்விஜயவாடா24-7-17,7நாள்பஞ்சராமஷேத்திரம் அன்னவரம் ...

 • by on June 25, 2017 - 0 Comments

  ...

 • by on June 25, 2017 - 0 Comments

  ...

 • by on June 25, 2017 - 0 Comments

  ...

 • by on July 1, 2017 - 0 Comments

  ரயில்விஜயவாடா24-7-17,7நாள்பஞ்சராமஷேத்திரம் அன்னவரம் ...