தினமலர் முதல் பக்கம்

மணமகள் தேவை. மறுமணம், விஸ்வகர்மா, …

| September 24, 2017

மணமகள் தேவை. மறுமணம், விஸ்வகர்மா, வயது 41 (B.E.) – UAE., ஜாதி தடையில்லை. 8903839650, 9940787060.

பிரசன்ன வெங்கடேஷ், வயது 34, மதுரை KVB இல் …

| September 24, 2017

பிரசன்ன வெங்கடேஷ், வயது 34, மதுரை KVB இல் வேலை பார்க்கும் பிராமணர் சமூகத்தை சேர்ந்த மணமகனுக்கு படித்த பிராமணர் பெண் தேவை. 9488420590, 8125794264.

மணமகள் தேவை. இந்து நாடார், வயது-34, …

| September 24, 2017

மணமகள் தேவை. இந்து நாடார், வயது-34, படிப்பு 2, உயரம் 5.8. மாநிறம் சொந்த தொழில் மதுரை. வருமானம் ரூ.30,000/-. 9842162561, 9443223204.

மணமகள் தேவை. வெள்ளாளர், வயது 35, 172செ.மீ. …

| September 24, 2017

மணமகள் தேவை. வெள்ளாளர், வயது 35, 172செ.மீ. சிவப்பு, சுயதொழில் வருமானம் ரூ.40,000/- புரோக்கர்கள் தவிர்க்கவும். 9848678479, 9443103936.

Kamma Naidu Theni -27/180 BE (Mech) Software Eng TCS – Sweden – 3000000 pa- 0452-4392299 / …

| September 24, 2017

Kamma Naidu Theni -27/180 BE (Mech) Software Eng TCS – Sweden – 3000000 pa- 0452-4392299 / 9842173333.

Pillai Madurai – 27/177 B.Sc., MCA Own Jewellery Shop Madurai-2,00,000pm. 0452-2528999 / …

| September 24, 2017

Pillai Madurai – 27/177 B.Sc., MCA Own Jewellery Shop Madurai-2,00,000pm. 0452-2528999 / 9384887888.

Balija (Gavara) Naidu – Madurai -26/183 BE (Mech) Indian Bank Employee – Madurai. 60,000p.m. 0452- …

| September 24, 2017

Balija (Gavara) Naidu – Madurai -26/183 BE (Mech) Indian Bank Employee – Madurai. 60,000p.m. 0452- 4394949 / 9842173333.

லத்தோர் ஆயிரக்கணக்கான வரன்கள் …

| September 24, 2017

லத்தோர் ஆயிரக்கணக்கான வரன்கள் உள்ளன. மதுரை. 9597290979.

Pillai Madurai (10cr) 24/ 162 Very Beautiful MBBS, MS (Gynae Cology) Doctor Trichy Seeks Doctor / …

| September 24, 2017

Pillai Madurai (10cr) 24/ 162 Very Beautiful MBBS, MS (Gynae Cology) Doctor Trichy Seeks Doctor / Business or Job. 0452-4392299 / 9384887888.

Kamma Naidu (Caste No Bar) Diverse – Theni (5 cr) 25/ 162 Very Fair, B.Com., MBA (HR/FN) Seeks / …

| September 24, 2017

Kamma Naidu (Caste No Bar) Diverse – Theni (5 cr) 25/ 162 Very Fair, B.Com., MBA (HR/FN) Seeks / Business or Job. 0452 – 4394949 / 9384887888.