தினமலர் முதல் பக்கம்

மணமகள் தேவை. பிள்ளை – வயது 37, படிப்பு …

| July 23, 2017

மணமகள் தேவை. பிள்ளை – வயது 37, படிப்பு B.B.A.,B.A (Eng)- D.P.Tech., D.T.Ed., வருமானம் 25,000/- நன்கு படித்த மணமகள் தேவை. வரதட்சணை தேவை இல்லை. புரோக்கர் தவிர்க்கவும். 9894612440, 9994695573.

மதுரை பிள்ளை M.A. வயது 37, கடகம், …

| July 23, 2017

மதுரை பிள்ளை M.A. வயது 37, கடகம், புனர்பூசம், Rs. 30000 p.m. (மறுமணம்) மணமகனுக்கு தகுந்த நல்ல ( Degree) மணமகள் தேவை. Ph 8825055446.

செங்குந்த லியார், மதுரை, 36, MBA, 40000, …

| July 23, 2017

செங்குந்த லியார், மதுரை, 36, MBA, 40000, மணமாகாத வசதியானவருக்கு தகுந்த பெண் தேவை. வரதட்சணை தேவையில்லை. 9629678550.

பிள்ளை லியார் உட்பிரிவு (மறுமணம்) …

| July 23, 2017

பிள்ளை லியார் உட்பிரிவு (மறுமணம்) MBA,MCom,MPhil,Phd, கல்லூரி விரிவுரையாளர் சம்பளம் 50,000 வயது 37 அணுகவும் 9366717205lang16393

குலாலர் DEEE வசதியானவர் சுயதொழில் …

| July 23, 2017

குலாலர் DEEE வசதியானவர் சுயதொழில் பொருத்தமான பெண் தேவை. 9092009269, 8608519819lang16393

தெலுங்கு செட்டியார் 32 ஆடிட்டர் தனசு …

| July 23, 2017

தெலுங்கு செட்டியார் 32 ஆடிட்டர் தனசு பூராடம், வயது 27 சித்திரை கன்னி மணமகனுக்கு மணமகள் தேவை 9344211389lang16393

இந்துநாடார் மருதகுலம் வயது 36 10th ராகு …

| July 23, 2017

இந்துநாடார் மருதகுலம் வயது 36 10th ராகு கேது தோஷ ஜாதகம் கோவை புரோக்கர்கள் தவிர்க்கவும் 7092259559, 9942714285lang16393

வன்னியர் 35 BE MS ஜாதிதடையில்லை 2Lac MNC 9842289114 …

| July 23, 2017

வன்னியர் 35 BE MS ஜாதிதடையில்லை 2Lac MNC 9842289114 vignesmarriage@gmail.comlang16393

படித்த பெண் 35-40வயதுக்குள் …

| July 23, 2017

படித்த பெண் 35-40வயதுக்குள் ஜாதிதடையில்லை VIP சொந்ததொழில் புரோக்கர்கள் தவிர்க்க Ct9884354271lang16393

விரைவில் திருமணம் காண …

| July 23, 2017

விரைவில் திருமணம் காண ஸ்டேட்மேட்ரிமோனி பதிவு இலவசம். பதிவு முறைகள் IVRS 7401241603 Whatsapp 7708002070, tn.statematrimony@gmail.com கோவை

Page 1 of 9123456789