தினமலர் முதல் பக்கம்

ஜாதகபலன் போனில் சொல்வதற்கு 200திருமண …

| August 31, 2014

ஜாதகபலன் போனில் சொல்வதற்கு 200திருமண பொருத்தம் பார்ப்பதற்கு 500 ஜோதிடர்களுக்கு ஜாதகபலன் மற்றும் திருமணபொருத்தம் ஆராய்ச்சி வகுப்பு 1000 ஜாதக ஆராய்ச்சியாளர் மதுரை சிவராமன் 9443181614

ஜோதிடத்தில் பலன்களை தோராயமாக …

| August 31, 2014

ஜோதிடத்தில் பலன்களை தோராயமாக சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் வேலையில் மிக துல்லியமாக K.P. அட்வான்ஸ், உயர் கணித சாரஜோதிடம் கற்றுக்கொடுத்த வளர்ஆசான், அவர்களுக்கு நன்றி! வளர்ராஜன் ஐயாவால் ஜோதிடம் மேலும் வளர்கிறது. இப்படிக்கு அகில இந்திய தேவ சார ஜோதிட சங்கம் திருப்பூர். 7373979777.

ஞாயிறுதோறும் ஜோதிட பயிற்சி …

| August 31, 2014

ஞாயிறுதோறும் ஜோதிட பயிற்சி வகுப்புகள் ஜோதிட வாசகர் வட்டம் 9442413908

ss நடமாடும் ஜோதிடமையம் தங்கள் …

| August 31, 2014

ss நடமாடும் ஜோதிடமையம் தங்கள் வீட்டிற்கே வரவழைத்து ஜோதிடாலோசனை பெறலாம் சித்துராசு MA BEd Dip in Astro., 9486341074

பாரம்பரிய ஜோதிடமுறையில் துல்லியமான …

| August 29, 2014

பாரம்பரிய ஜோதிடமுறையில் துல்லியமான பலன்கள் சொல்ல யவில்லையா. K.P. அட்வான்ஸ், உயர்கணித சாரஜோதிடம் கற்று துல்லியமான பலன்கள் சொல்லுங்கள். கணக்குப்போட்டு களைப்படைய தேவையில்லை. 9976222529, 9715822029