தினமலர் முதல் பக்கம்

அடிணூtஞுடூ, அடிணூஞிஞுடூ, …

  • City: Madurai
  • State: Tamil Nadu
  • Country: India
  • Listed: September 11, 2017 12:00 am

Description

அடிணூtஞுடூ, அடிணூஞிஞுடூ, கீஞுடூடிச்ணஞிஞு, MNஇ இணிட்ணீச்ணதூ க்கு Customer Care, Call Centre, BPO, Telecalling, பில்லிங், சேல்ஸ், Collection Marketing, சூப்பரவைசர், Stores, QC, ஹெல்பர் பணிக்கு ஆண், பெண் தேவை. சம்பளம் 9500 TO 22,500. 9789381011, 9600530730.

Ad Reference ID: P2017068830

No Tags

  

Related Posts: